Recenzija knjige: Seda Khadimally (2023). Primene mašinskog učenja i veštačke inteligencije u obrazovanju. Izdanje: Napredak u obrazovnim tehnologijama i instrukcionom dizajnu. Information Science Reference

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Valentin Kuleto
Daniel Dinu

Apstrakt

Knjiga „Primene mašinskog učenja i veštačke inteligencije u obrazovanju” istražuje transformativni potencijal mašinskog učenja i veštačke inteligencije (AI) u savremenom obrazovanju, naglašavajući važnost prilagođavanja potrebama učenika 21. veka. Sa sve većom potražnjom za inovativnim tehnološkim alatima, tradicionalno učenje i nastavne prakse evoluiraju u mašinski olakšanu komunikaciju, obrazovanje i metodologiju nastave. Ova knjiga se bavi različitim aspektima učenja na daljinu, mašinskog učenja, dubokog učenja (deep learning) i veštačke inteligencije u savremenom obrazovanju i pokriva teme kao što su kodiranje podataka, tehnologija društvenih mreža i računarska lingvistika. Cilj ove knjige je da pruži dragocene informacije učenicima zainteresovanim za duboko učenje, nastavnicima u oblasti obrazovne tehnologije i instrukcionog dizajna, evaluatorima podataka i posebnim interesnim grupama (SGI) u ovoj disciplini.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##