Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u visokom obrazovanju, dostupne platforme i ispitivanje svesti učenika

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Valentin Kuleto
Milena Ilić
Velimir Dedić
Katarina Raketić

Apstrakt

Pristup studenata veštačkoj inteligenciji (AI), platformama za mašinsko učenje (MU) i moćnim računarima moguć je samo ako obrazovne institucije ove alate učine dostupnim. Studenti koji nemaju direktan pristup ovim tehnologijama ipak mogu da ih koriste zahvaljujući računarskim laboratorijama ili studijima na fakultetu. (M) Ovaj rad, zasnovan na metodi anketiranja, bavi se istraživačkim problemom studenata koji nisu upoznati sa veštačkom inteligencijom ili tehnologijom mašinskog učenja, ili koji poseduju samo elementarno znanje o njima, zbog čega im je teško da usvoje sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Stoga, ovaj istraživački rad proučava svest i znanje o AI i MU tehnologiji među studentima odabranih visokoškolskih institucija (VŠI). (R) Zahvaljujući eksplorativnom istraživanju, došli smo do saznanja koja nam pružaju uvid u visoko obrazovanje u Republici Srbiji, kao i u način razmišljanja srpskih studenata. (D) Rezultati pokazuju da su studenti posmatranih VŠI svesni postojanja ovih tehnologija i da ih svakodnevno koriste, što ukazuje da će se lako prilagoditi sistemima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, koji su trenutno u fazi razvoja.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##