Neophodno je da prvopotpisani autor na članku popuni i potpiše obrazac u nastavku, u ime svih autora na radu. Ovim obrascem se potvrđuju originalnost članka i drugi elementi od značaja za objavu članka u časopisu EdTech Journal.

[preuzmite_izjavu_autora_o_orginalnosti_članka]