Kvalitetno obrazovanje je osnov napretka i uspeha pojedinca i društva – dr Valentin Kuleto

U pogledu naučnih polja kojima časopis pretežno pripada, reč je o dva naučna polja: tehničko-tehnološke nauke (elektronika i informacione tehnologije) i društveno-humanističke nauke (pravo, ekonomija i političke i organizacione nauke) i društveno-humanističke nauke (filozofija, psihologija, pedagogija i sociologija). 

Časopis neguje internacionalne, ali i identitetske nauke, posvećen je sledećim naučnim oblastima: 

elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; organizacione nauke; menadžment i biznis, pedagoške i andragoške nauke; ekonomske nauke, političke nauke; pravne nauke; psihološke nauke; sociološke nauke; filozofija; nauke o umetnostima.

U pogledu tematskih smernica za objavljivanje rada časopis podržava radove iz sledećih tematskih oblasti (i ne samo iz njih):

 • e-learning;
 • distance-learning sistemi;
 • internet;
 • informacione tehnologije;
 • informacioni sistemi;
 • digitalne kompetencije;
 • mreža 5G;
 • veštačka inteligencija (artificial intelligence – AI);
 • autonomni uređaji (roboti, odnosno korišćenje veštačke inteligencije za automatizaciju funkcija koje inače obavljaju ljudi); 
 • blokčejn tehnologija (blockchain);
 • proširena analitika (augmented analytics): big data u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom, odnosno korišćenje mašinskog učenja za automatsko učenje i optimizaciju odluka korišćenjem dubinskih analiza podataka;
 • digitalni blizanci (digital twins), odnosno virtualne replike stvarnog sveta ili entiteta;  
 • poboljšani edge computing (Internet of Things, komplementarni modeli sa rešenjima u klaudu);
 • iskustva u pametnim prostorima – smart spaces (virtualna realnost – virtual reality (VR), proširena realnost – augmented reality (AR) i mešovita realnost – mixed reality (MR));
 • inovacije u privredi
 • menadžment;
 • marketing;
 • preduzetništvo (digitalno preduzetništvo, socijalno preduzetništvo);
 • poslovna ekonomija;
 • ekonomija u zdravstvu;
 • poslovni informacioni sistemi;
 • pedagogija i andragogija;
 • poslovno pravo;
 • primena IT-ja u obrazovanju; 
 • inovacije u obrazovanju;
 • održivo obrazovanje;
 • daroviti učenici;
 • obrazovanje 4.0; 
 • NEETs;
 • digitalna umetnost i data art;
 • nauke o umetnosti;
 • kultura;
 • komunikologija;
 • druge oblasti od interesa za primenu informacionih tehnologija u društvu, privredi i obrazovanju.

 

U pogledu teorijskih i metodoloških smernica za obavljanje radova, časopis preporučuje IMRAD format za originalne naučne članke i PRISMA format za pregledne radove. Naučni radovi se upućuju na najmanje 2 recenzije, a stručni na najmanje jednu recenziju. Sve recenzije su double-blind.

Časopis koristi softver za proveru originalnosti i proverava originalnost svakog članka koji dobije pozitivne recenzije i preporuke recenzenata za objavu. 

Časopis je open access i ne naplaćuje kotizaciju za obradu radova niti za njihovo objavljivanje. Svi objavljeni naučni radovi su vidljivi u celini na sajtu časopisa.

Društvena, državna i kulturna uloga časopisa ogleda se u priznavanju značaja i uloge informacionih tehnologija i na njima zasnovanih rešenja u oblasti društva, privrede i obrazovanja. 

Opšti, naučni i društveni karakter časopisa ogleda se u deljenju znanja, rezultata naučnoistraživačkog rada i promocije nauke.

U pogledu politike samoarhiviranja autor sme da učini vidljivom objavljenu verzija članaka – Publisher’s PDF, Version of Record, VoR, uz navođenje gde i kad je publikovana. Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb-stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link, kako na DOI oznaku tog članka, tako i na korišćenu licencu.

Ukoliko u budućnosti zbog razvojnih tendencija bude postojala potreba da se izvrše promene u nastavnoj politici časopisa, o tome će odlučiti Upravni odbor na osnovu predloga Uredništva, odnosno uočenih potreba.