Plan oporavka od katastrofe u slučaju prekida poslovanja i gubitka podataka

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Goran Bogosavljević

Apstrakt

Danas se podaci generišu u velikim količinama. Znamo da računarstvo u oblaku predstavlja novu vrstu računarske platforme u današnjem
svetu. Ova vrsta računarstva generiše veliku količinu privatnih podataka u oblaku. Stoga potreba za uslugama koje se tiču oporavka podataka raste iz
dana u dan i zahteva razvoj efikasne i efektivne tehnike oporavka podataka. Svrha ovog rada je da predoči tehnike oporavka i pomogne korisniku da
prikupi informacije sa bilo kog rezervnog servera kada je server izgubio svoje podatke i nije u mogućnosti da pruži povratne informacije korisniku. Takođe,
biće reči o nekoliko tehnika oporavka podataka u oblaku s ciljem zaštite podataka i kontinuiteta poslovanja u slučaju neplaniranog prekida ili katastrofe,
bilo prirodne ili izazvane ljudskom greškom ili namerom.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##