Zaštita i upravljanje bezbednosnim rizicima, predlog kriptoloških mera i rešenja za preduzeće „Vesimpex”

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ivan Jovanović
Milosav Majstorović
Hana Stefanović

Apstrakt

Predmet istraživanja ovog rada je pravljenje asocijativne mreže pojmova u okviru upravljanja bezbednosti i primena
kriptografije kroz sekundarno istraživanje, kao i uočavanje značaja bezbednosti u konkretnoj organizaciji kroz primarno istraživanje.
Cilj je da se na osnovu analize preduzeća formuliše predlog bezbednosnih i kriptoloških mera kako bi se unapredio bezbednosni
sistem preduzeća. Cilj osnovnih principa informatičke bezbednosti malih i srednjih preduzeća, kao i primene odgovarajućih
kriptografskih algoritama zasnovanih na principu jednokratne šifre (OTP – one-time pad) i vizuelne kriptografije (VC – Visual
Cryptography), predstavlja kreiranje završnog rešenja za odabrano preduzeće. Rad pored teorijske osnove sadrži i informacije
o samom preduzeću sakupljene posmatranjem i beleženjem i analizom sadržaja, kao i proces kreiranja bezbednosnog rešenja
inkorporiran u projektnu povelju i samo rešenje.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##