„Essential Discrete Mathematics for Computer Science” (Osnove diskretne matematike u informatici i računarstvu), Hari Luis, Rejčel Zaks, Princeton University Press, 2019 Prikaz knjige

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ana Savić
Nikola Popović

Apstrakt

Knjiga pod naslovom „Essential Discrete Mathematics for Computer Science” (Osnove diskretne matematike u informatici i računarstvu), autora Harija Luisa i Rejčel Zaks, koju je objavila izdavačka kuća „Princeton University Press” 2019. godine, predstavlja važan doprinos proučavanju matematičkih osnova informatike i računarstva. Pored uvoda u diskretnu matematiku kao naučnu disciplinu, ova knjiga od 400 strana sadrži čak 31 kraće poglavlje, ali i veliki broj vežbanja (preko 300). Važnost ove knjige se prvenstveno ogleda u dobroj organizaciji, budući da se svako poglavlje može iskoristiti za jedno predavanje, tj. svako poglavlje predstavlja posebnu nastavnu jedinicu/lekciju sa završnim analizama i zadacima pogodnim za domaće zadatke ili rad u grupi na času, pa može biti korisna kako na osnovnim, tako i na master studijama matematike i informacionih tehnologija. Zbog svog jedinstvenog koncepta i jednostavnog prikaza sadržaja, velikog broja primera i potvrđenih formula i teorema, knjiga može predstavljati dragocen resurs studentima i profesionalcima koji primenjuju diskretnu matematiku u oblasti informatike i računarstva.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##