Razvoj dimenzionog modela za analizu upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sara Đorđevski
Ljiljana Stanojević
Momčilo Ranđelović

Apstrakt

Savremene informacione i komunikacione tehnologije utiču ne samo na digitalnu transformaciju poslovanja već i društva u celini. Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na ekonomski razvoj prepoznala je Evropska unija i svojom Digitalnom strategijom razvoja do 2030. godine u prvi plan stavila razvoj digitalnog društva, dok je Evropska komisija pokrenula Digitalnu agendu razvoja Evrope sa ciljem razvoja jedinstvenog digitalnog tržišta. Radi iskorišćenja potencijala informacionih i komunikacionih tehnologija Vlada Republike Srbije usvojila je niz strategija u proteklih nekoliko godina sa krajnjim ciljem podizanja kvaliteta života i veće zaposlenosti. Polazeći od javno dostupnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao i podataka dostupnih na oecd.stat. i veb-adresi https://stats.oecd.org/# cilj ovog diplomskog rada je usmeren na razvoj dimenzionog modela za analizu upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji i njihovo poređenje sa podacima zemalja Evropske unije.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##